070-5117006 info@inthere.nl

Kennis vervliegt als je niet gaat trainen

 

Je kunt natuurlijk een dagje gaan trainen, maar verwacht niet dat deze kennis langer dan een paar dagen zal blijven plakken!

Hoe graag we het ook willen: Je kunt niet van je medewerkers verwachten dat ze kennis maanden vasthouden zonder een geschikte vorm van trainen. Toch gebeurt dit aan de lopende band. Organisaties sturen personeel enkele dagen per jaar op cursus en zijn dan verbaasd dat men enkele dagen later alweer terug is gevallen in het oude patroon.

We zijn het er allemaal over eens dat training belangrijk is. Want met meer onderwijs komt meer zelfvertrouwen in het werk en daarmee zal men sneller besluiten (durven) nemen. Organisaties vinden het belangrijk dat medewerkers op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en dat men meer inzicht krijgt in de complexe werkprocessen.

De meeste vormen van trainen zijn nog steeds gericht op cursusdagen, waarbij de medewerker gedurende één dag of meer wordt getraind in nieuwe technieken of waarbij de kennis van bestaande werkmethoden vergoot wordt. Een facilitator zal door middel van een presentatie of interactieve workshop aan de slag gaan met het team en tijdens deze dagen wordt veel nieuwe kennis opgedaan. Gelukkig worden deze trainingen steeds effectiever en leuker om aan deel te nemen, maar er wordt nog weinig verbeterd aan de kennisretentie, oftewel het vasthouden van de opgedane kennis na een training.

 

Kennisretentie vergroten

Uit onderzoek van Herman Ebbinghaus is al in 1885 bewezen dat 50% – 80% van de kennis verloren gaat binnen de eerste dag na de training. Na een week is dat meer dan 70%. Slechts 2% van de kennis blijft achter in de maand na de training. Dit effect noemt hij de “curve of forgetting”. In dit artikel kun je meer lezen over dit effect.

Voor de liefhebber is er een goed onderzoek gepubliceerd in 1918 door E. O. Finkenbinder, genaamd The Curve of Forgetting.

MicroGames sluiten, beter dan traditionele trainingen, aan bij de gedachten en oplossingen die gegeven worden binnen de verschillende onderzoeken. Voor ons is het niet alleen belangrijk dat medewerkers op een effectieve, actieve manier trainen maar ook dat de opgedane kennis langer dan een maand blijft plakken.

 

5 tips voor duurzame kennis

Effectieve en duurzame trainingen zijn afhankelijk van kennis retentie, met andere woorden hoeveel van het geleerde onthoudt de student? Er zijn 5 belangrijke factoren die het behoud van kennis bevorderen:

 1. Verdeel de leerstof in heldere en gerichte leerdoelen;
  Om kennis goed op te nemen, moet de leerstof aangeboden worden in hapklare brokken. Deze chunks aan informatie train je vervolgens stap voor stap. Het opdelen van kennis zorgt ervoor dat duidelijk is welke bekwaamheid getraind wordt en wanneer de kennis opgeslagen is in het geheugen.

 2. Breng deze leerdoelen onder in korte leerinterventies;
  Onze concentratie is niet langer dan 15 minuten houdbaar. Na ongeveer 20 minuten is je aandacht tot een minimum gedaald en dan neem je nauwelijks  meer informatie op. Train daarom met korte interventies en een pauze daartussen.

 3. Verspreid het aanbod van deze leerinterventies over meerdere dagen/weken;
  E
  en kwartier per dag is beter dan een uur per week. Door de trainingsmomenten te verspreiden wordt de kennis langer vastgehouden. De kennis een dag later reactiveren zorgt ervoor dat kennis uit het werkgeheugen en in het kortetermijngeheugen wordt opgeslagen, waar het langer zal blijven plakken. Een bijkomend voordeel van deze trainingsvorm is dat de werkdruk naar een acceptabel niveau verlaagd zal worden.

 4. Zorg ervoor dat de leerinterventies regelmatig herhaald worden;
  Kennis moet je net zolang heractiveren tot het in het langetermijngeheugen is opgeslagen. Voor een medewerker gebeurt dit tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Maar niet alle theorie wordt dagelijks gebruikt en daarom is het verstandig de interventies regelmatig te herhalen.
 5. Geef heldere feedback aan de medewerker over de voortgang.
  Inzicht in de voortgang helpt de student om de eigen ontwikkeling te meten. Dit geeft de student vertrouwen en motiveert om de volgende stap in de training op te pakken. Met de juiste feedback wordt zichtbaar waar fouten gemaakt worden en hoe deze te verbeteren.  

We zijn nu enkele jaren bezig met het ontwikkelen van MicroGames en we meten een groeiende kennis retentie bij onze doelgroep. Onze ervaring leert dat de tools goed werken, met als voorwaarde dat ze op de juiste manier ingezet worden. Gelukkig komen we steeds vaker organisaties tegen die begrijpen dat kennis niet in een dag overgedragen kan worden, maar dat kleine interventies op een dagelijkse basis een veel sterker effect zullen hebben.

Het is niet nodig om harder te trainen, zolang je maar slimmer traint.