070-5117006 info@inthere.nl

Infectiepreventie

Van elke 100 patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, krijgen er ongeveer 6 een ziekenhuisinfectie. De gevolgen variëren van ongemak tot pijn, ziekte en soms zelfs invaliditeit.

InThere heeft voor het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft een serious game ontwikkeld waarmee alle medewerkers getraind kunnen worden in het toepassen van handhygiëne. Het doel van deze MicroGame is om medewerkers de basisregels van hygiëne, infectiepreventie en isolatie te leren en daarmee infecties beter te voorkomenTijdens het spelen van de game wordt de medewerker uitgedaagd om nieuwe, korte oefeningen af te ronden. Elke oefening kent een ander spelmechanisme dat is ontwikkeld om dat specifieke leerdoel op de geschiktste manier over te brengen.

 

Denk hierbij aan het op de juiste volgorde selecteren van de stappen van het handen wassen, besmettingssymptomen naar de correcte isolatiemethode slepen en het afhandelen van een behandelprocedure in de juiste volgorde.

Deelnemers behalen een score op basis van de juistheid van de antwoorden en de snelheid waarmee de missies worden doorlopen. Scores worden uitgedrukt in waardes van 0-1000 per missie en men kan tot drie sterren per missie behalen. Deze elementen verhogen de intrinsieke motivatie om bij herhaling een betere score te halen, en dat verhoogt de kennisretentie.