070-5117006 info@inthere.nl

Port Constructor

Port Constructor is een MicroGame waarin de deelnemer missies speelt van ieder 15 tot 20 minuten. Iedere missie begint met een korte strategische uitleg. In Port Constructor ontwikkelen en beheren deelnemers een haven-ecosysteem. Het doel is om optimalisaties door te voeren op drie uiteenlopende maar gelijkwaardige pijlers: de mensen, de planeet en winstmarges. De deelnemer neemt beslissingen op basis van strategische keuzes

 De deelnemer leert allereerst zijn kennis en vaardigheden over beslissingstechnieken in een haven-ecosysteem te ontwikkelen

 

Ten tweede helpt de game deelnemers een beter gevoel van ruimtelijke ordening en planning te ontwikkelen om aan vraag en aanbod te kunnen voldoen in een havenomgeving.

Tot slot ontwikkelen deelnemers betere inzichten in de lange termijn consequenties rondom bepaalde beslissingen die genomen zijn, zowel op het gebied van mensen, de planeet en de winstmarges